Hoofdlijn beleidsplan en doelstelling

Het verzamelen verspreiden en delen van kennis naar een breed publiek m.b.t. de wereldwijde verspreiding van de Nederlandse cultuur die als gevolg van ontdekkingsreizen en kolonisatie vanaf de Tachtigjarige Oorlog heeft plaatsgevonden.

Op doorlopende basis houdt de Stichting zich bezig met het op peil houden en vermeerderen van kennis onder een breed publiek, omtrent deze doelstelling.